Kaszubski Pierścień / Archiwum 2010

Archiwum 2010

2011-01-27 10:06

 


W czwartek 18 listopada 2010 r. w Łebie oddano do użytku nowowybudowaną Bramę Kaszubskiego Pierścienia - Centrum Informacji Turystycznej. Obiekt w Łebie to budynek o powierzchni 157 m. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt komputerowy wyniósł 929 914,90 zł. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z otwarcia.

  16 listopada br. we wtorek w Kołczygłowach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia. CIT w Kołczygłowach to część budynku o powierzchni 145,3 m. Całkowity koszt adaptacji wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt komputerowy wyniósł 383 529,04 zł. 
W dniu 15 listopada 2010 r. dokonano otwarcia Centrum Informacji Turystycznej we Wielu w gminie Karsin. CIT w Wielu to budynek o powierzchni 172,62 m. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt komputerowy wyniósł 733 189,22 zł.

 


Poniżej przedstawiamy kilka aktualnych zdjęć z budowy obiektu Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.


 


W Chmielnie 9 listopada 2010 r., odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej. Obiekt  jest stylizowany na starokaszubską chatę, powierzchnia budynku to 138,9 m2 . Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt komputerowy wyniósł 455 580,61 zł.  
W środę 4 listopada 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach odbyło się spotkanie partnerów projektu. Wzięło
w nim udział 13 przedstawicieli poszczególnych samorządów, biorących udział w projekcie oraz Zespół Obsługi Projektu. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Okroj Koordynator Projektu, Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Przedstawiono aktualny stan realizacji projektu oraz podano stopień zaawansowania prac u poszczególnych partnerów projektu oraz planowane terminy zakończenia inwestycji. Partnerzy zostali poinformowani o wynikach postępowań przetargowych i konkursowym przeprowadzonych przez Partnera Wiodącego. Poruszone zostały również kwestie kampanii promocyjnej oraz powstałych oszczędności finansowych. Kierownik Projektu Gabriela Lisius przedstawiła aktualny stan składanych wniosków o płatność oraz planowany czas złożenia kolejnego wniosku.
  
 

Poniżej przedstawiamy kilka ujęć gotowego obiektu w Kołczygłowach. Otwarcie CIT nastąpi w dniu 16 listopada 2010r.27 października br. w Garczynie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Informacji Turystycznej. CIT w Garczynie to budynek o powierzchni 165,5 m. Całkowity koszt budowy obiektu wraz z wyposażeniem w meble oraz sprzęt komputerowy to: 607 832,88 zł.Przedstawiamy kolejną porcję zdjęć z budowy Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach.
W Lęborku rozpoczęto prace od wycinki krzewów kolidujących z budową. Wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ ROM- BUD” Roman Pieper z Lęborka wykonał wykop pod budynek CIT. Budowa  potrwa do 30 czerwca 2011 r.


Z Karsina dostaliśmy nową porcję zdjęć, na których widać aktualny stan prac realizacji  Centrum Informacji Turystycznej we Wielu.  Planowany czas zakończenia robót to druga połowa października bieżącego roku.  

 


Poniżej umieściliśmy zdjęcia dokumentujące aktualny postęp prac na budowie Centrum Informacji Turystycznej w Czersku. Wykonano już znaczną ilość robót w zakresie stanu surowego budynku.

W Kartuzach rozpoczęto budowę Centrum Informacji Turystycznej. Brama Kaszubskiego Pierścienia usytuowana jest przy budynku Domu Rzemiosła niedaleko Kartuskiej Kolegiaty.   Poniżej prezentujemy kilka ujęć prezentujących postęp prac budowlanych.  
W środę, 1 września 2010r., Partner wiodący przeprowadził wizytę monitorującą w Chmielnie, gdzie zakończono prace budowlane i wykończeniowe. Przeprowadzona wizytacja miał na celu sprawdzenie  stanu zakończonej budowy oraz zgodności z opracowaną wizualizacją dla Centrów Informacji Turystycznej.  Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyty. 


 


W  poniedziałek 23 sierpnia 2010r., w Starostwie Powiatowym w Kartuzach odbyła się konferencja prasowa z okazji podpisania umów związanych z realizacją projektu: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Kartuski Janina Kwiecień, Wicestarosta Jerzy Żurawicz, Zespół Obsługi Projektu oraz przedstawiciele partnerów: wójt gminy Karsin Roman Brunke, wójt gminy Kołczygłowy Wacław Kozłowski, oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach Zofia Franc,  Anna Bajerska naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy Kartuzy, Wanda Szczęsna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Roman Chamier Ciemiński przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Miastku.  Na spotkaniu omówiono  aktualny stan realizacji projektu. Następnie Starostowie podpisali umowy z wykonawcami, których wyłoniono w ramach wyłonionych przetargów:   
·         na wyposażenie Centrów Informacji Turystycznej w meble i pozostałe elementy wyposażenia z firmą  JT MEBEL Sp. z o.o. z Kartuz,
·         na dostawę sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do Centrów Informacji Turystycznejz firmąSoft-M Integrator Systemów IT z Gdyni,
·         na opracowanie koncepcji komunikacji wraz z materiałami wizualnymi z wyłonioną w drodze konkursu  firmą  Pracownia Sp. z o.o. z Gdańska.
Na zakończenie obecni na spotkaniu przedstawiciele partnerów projektu przybliżyli proces realizacji  inwestycji budowy Centrum Informacji Turystycznej w swoich gminach.

W dniach 28 - 30 lipca 2010r., Partner wiodący przeprowadził wizyty monitorujące stan realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Odwiedziliśmy place budowy we Wielu, Czersku i Chojnicach oraz zapoznaliśmy się ze stanem prowadzonej dokumentacji. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyty.


Budowa CIT we WieluBudowa CIT w CzerskuBudowa CIT w Chojnicach 

 Przedstawiamy  Państwu kolejną porcję zdjęć z gminy Kołczygłowy gdzie trwają prace budowlane  przy adaptacji  Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby budowy Centrum Informacji Turystycznej. Częściowo gotowa jest elewacja zewnętrzna, trwają prace przy układaniu kostki brukowej przed obiektem oraz prace wykończeniowe wewnątrz. W dniu 2 sierpnia br. odbędzie się odbiór budynku. 


Na budowie w Łebie prace nabrały tempa. Kontynuowane są prace instalacyjne wewnątrz obiektu, układane jest pokrycie dachu i przystapiono do wykonywania elewacji zewnętrznej. 
W dniu 1 lipca 2010r., Partner wiodący przeprowadził wizytę monitorującą stan realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”.Odwiedziliśmy Bramę Kaszubskiego Pierścienia w Kołczygłowach.  Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyty. 
W Miastku zostały zakończone  prace rozbiórkowe dwóch budynków na miejscu, których powstanie Centrum Informacji Turystycznej. Obecnie wykonawca przystąpił do prac fundamentowych.  Nowy obiekt stanie przy ul. Dworcowej 29 a jego powierzchnia użytkowa będzie wynosić  415 m2.
 
W Kołczygłowach trwa przebudowa i modernizacja budynku w którym będzie się mieścić Centrum Informacji Turystycznej. Dotychczas wymieniono stolarkę okienną, instalację centralnego ogrzewania, oraz wymieniane jest pokrycie dachowe. Ponadto wykonywana jest termomodernizacja budynku oraz wydzielenie pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Kultury poprzez postawienie ścianek działowych.   W dniu 8 czerwca 2010r., Partner wiodący przeprowadził wizyty monitorujące stan realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”.Odwiedziliśmy budujące się Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Chmielnie, Garczynie i Łebie. Prace postępują szybko i część obiektów jest już na ukończeniu. Najbardziej zaawansowane prace budowlane były na obiekcie w Garczynie gdzie 16 czerwca, nastąpił odbiór budynku Centrum Informacji Turystycznej. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wizyt.


CIT ChmielnoCIT GarczynCIT Łeba


W Czersku trwają intensywne roboty ziemne, inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Czersk z Wykonawcą robót budowlanych – PW LEMAR z Czerska, budowa zostanie zakończona w terminie do 15.10.2010 r. Koszt budowy Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Czersku bez wyposażenia wynosi 991 602,33 zł. brutto. Wysokość dofinansowania dla gminy Czersk wynosi 667 147,33 zł.*

  

*za www.czersk.pl


Poniżej umieściliśmy zdjęcia dokumentujące aktualny postęp prac na budowie Centrum Informacji Turystycznej w Łebie. Wykonano już znaczną ilość robót w zakresie stanu surowego budynku. Wykonano ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wylano schody , strop , wykonano ściankę kolankową i zalano wieniec. W chwili obecnej trwa demontaż szalunków a od 9 czerwca br. rozpocznie się montaż konstrukcji dachu.

 


Dostaliśmy kolejną porcję zdjęć od naszych partnerów. Są to fotografie CIT z Garczyna gdzie zakończyły się prace budowlane, oraz Wilczych Błot w których rozpoczęto właśnie prace nad budową nowego obiektu.


Centrum Informacji Turystycznej w GarczynieCentrum Informacji Turystycznej w Wilczych Błotach, gmina Stara Kiszewa


W gminie Kołczygłowy rozpoczęto realizację adaptacji  Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby budowy Centrum Informacji Turystycznej. Brama Kaszubskiego Pierścienia usytuowana jest prawie w centrum miejscowości i przy drogach o znaczeniu ponad lokalnym.  Poniżej prezentujemy kilka ujęć prezentujących postęp prac budowlanych.  


ZP.3422-1/10                                                                                    Kartuzy,6 maja 2010 r.

                                                                                       
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU
 
 
 
Zamawiający uprzejmie informuje, iż dnia 6 maja 2010 r. zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na opracowanie koncepcji komunikacji wraz z materiałami wizualnymi w ramach projektu: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie prace konkursowe firm:
  1. Mr Bloom spółka z o.o z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 22/5, 81-758 Sopot, 
  2. Yellow Group spółka z o.o z siedzibą przy ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
które zostały wykluczone na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy Pzp. W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 124 ustawy Pzp tj. „ (..) nie rozstrzygnięto konkursu (..)”.
 
 

W Czersku rusza budowa Bramy Kaszubskiego Pierścienia, w urzędzie miejskim 20 kwietnia 2010 r. burmistrz Marek Jankowski podpisał umowę
z wykonawcą – firmą PW LEMAR Marek Pepliński z Czerska – na realizację inwestycji pn: „ Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Czersku
w ramach projektu: Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną.”
W Chmielnie ruszyła budowa pierwszego w powiecie kartuskim Centrum Informacji Turystycznej.W Łebie również rozpoczęto realizację budowy Centrum Informacji Turystycznej. Poniżej kilka zdjęć z placu budowy.


Kolejna porcja zdjęć z budowy Centrum Informacji Turystycznej w Garczynie. W dniu 15 marca 2010 roku Gmina Czersk ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę budynku CIT Bramy Kaszubskiego Pierścienia. Przypomnijmy, że Gmina Czersk jest jednym z 13 partnerów projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Kartuski, który w ramach projektu zorganizuje kampanię promocyjną oraz rozliczy projekt. Przedmiotem projektu pn. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” jest budowa 12 punktów informacji turystycznej na terenie województwa pomorskiego oraz promocja turystyki i kultury regionu. Głównym celem projektu jest rozwój turystyki w regionie, m.in. poprzez partnerstwo lokalne, rozbudowę infrastruktury turystycznej oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego. Bramy będą zlokalizowane na przecięciu głównych dróg regionu . Samorządy, które obejmuje projekt to: Gmina Chmielno, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Czersk, Gmina Karsin, Gmina Kartuzy, Gmina Kołczygłowy, Powiat Kościerski, Gmina Miasto Lębork, Gmina Miejska Łeba, Gmina Miastko, Gmina Stara Kiszewa i Powiat Kartuski.

Firma, która wygra przetarg nieograniczony będzie mogła natychmiast przystąpić do realizacji budowy. Zakończenie rzeczowe realizacji robót budowlanych planuje się na 15 października. Warto dodać, że jest to jeden z najciekawszych projektów partnerskich, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WP. Czerski obiekt powstanie we wjeździe na podwórko Urzędu Miejskiego.


W Garczynie prace postępują szybko, prezentujemy kolejne zdjęcia z przebiegu prac budowalnych.
W lutym 2010 roku, Powiat Kościerski jako pierwszy rozpoczął realizację budowy Centrum Informacji Turystycznej w Garczynie. Mimo niesprzyjającej aury wykonawca firma AB BIS z Kartuz zgodnie z umową zaczęła prace budowlane. Zakończenie robót planowane jest na lipiec bieżącego roku.   


 


 Zdjęcia z podpisania umowy na budowę Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia w Łebie.Na zdjęciu kontrasygnatę pod umową składa Skarbnik Miasta - Elżbieta Sosnowska. Obok niej - Pani Burmistrz - Halina Klińska. Z drugiej strony- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego "KAJA" Sp z o.o. z Gdańska - P. Edward Potulski.

 


We wtorek 12 stycznia 2010 r. w siedzibie głównej Starostwa Powiatowego w Kartuzach odbyło się spotkanie partnerów projektu. Wzięło w nim udział 17 przedstawicieli poszczególnych samorządów biorących udział w projekcie oraz Zespół Obsługi Projektu.Podsumowane zostały dotychczasowe prace przy projekcie. Przedstawiono zaktualizowany harmonogram zadaniowy oraz rzeczowo – finansowy, projekt aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz stan przekazanych dokumentów do złożenia wniosku o płatność. Partnerom Projektu przedstawiono także Procedurę obiegu dokumentów.Omówiono też promocję projektu przedstawiając wzór tablicy informacyjnej na rozpoczęcie projektu.  W dalszej części spotkania zajęto się kwestia przetargów oraz wyposażenia  Bram Kaszubskiego Pierścienia. 
 

5 stycznia 2010 roku w sali 303 w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach o godzinie 10:00 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Starosty Kartuskiego Janiny Kwiecień. Spotkanie dotyczyło realizacji projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią Promocyjną” w związku z podpisaniem umowy na jego dofinansowanie pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Partnerem Wiodącym Projektu – Powiatem. Na konferencji przedstawiono zadania jakie będą realizowane przez poszczególnych partnerów Kaszubskiego Pierścienia oraz pokazano prezentację multimedialną wizualizacji wnętrz mających powstać Centrów Informacji Turystycznej. Omówiono także kluczowy element promocji Kaszubskiego Pierścienia połączony z tworzonymi Centrami Informacji Turystycznej czyli Portal Kaszubskiego Pierścienia.

 

 

Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski