Starostwo / Kultura, Sport i Strategia

Kultura, Sport i Strategia

2007-11-27 11:28

WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I STRATEGII 

ul. Gdańska 26

Dyrektor Wojciech Okroj 
tel./fax 58 694 82 60
e-mail: kultura@kartuskipowiat.com.pl   
promocja@kartuskipowiat.com.pl
strona www

Wszelkie informacje dotyczące Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej udziela:

Daniel Dobka
Wydział Kultury i Promocji
ul. Gdańska 26
58 694 82 60
e-mail: danieldobka@kartuskipowiat.com.pl
 

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2019


STRATEGIA ROZWOJU POWIATU 2040 pdf (wersja polska)

wersja angielska 

wersja niemiecka

wersja ukraińska

wersja rosyjska

 


Wpis Klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kartuskiego

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 113 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 121),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej opatrzony podpisami komitetu   założycielskiego potwierdzonymi za własnoręczność.
 • Protokół z założycielskiego Walnego Zebrania Członków.
 • Uchwała z wyboru Komitetu Założycielskiego.
 • Uchwała o przyjęciu statutu (2 egz.)
 • Uchwała o woli założenia klubu
 • Lista założycieli (min. 15 osób) zawierająca: imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zameldowania i własnoręczne podpisy.
 • Statut klubu (w dwóch egzemplarzach).
 • Lista obecności na zebraniu założycielskim.
   

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kartuskiego 

Podstawa prawna

 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. , art. 7 ust. 4 (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami
 2. Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. , art. 104 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych.
 • Protokół z wyboru komitetu założycielskiego.
 • Lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 • Statut w dwóch egzemplarzach.
 • Uchwała o przyjęciu statutu (2 egz.)
 • Uchwała o woli założenia klubu
 • Lista obecności na zebraniu założycielskim.
 • Informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.
 • Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

Załączniki
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski