Org. pozarządowe / Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert

2014-08-14 13:17

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.
 
 

Informację zamieszczono w dniu 17.04.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w latach 2019-2022 w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji - budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Informację zamieszczono w dniu 9.04.2019 r.


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 r.

Lista do pobrania

Informację zamieszczono w dniu 19.02.2019 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2019 roku. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 15.30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Wydziału Ochrony i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Treść konkursu

Uchwała Zarządu Powiatu Kartuskiego

Wzór oferty

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: „Placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego łącznie dla 56 dzieci na terenie powiatu kartuskiego”. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszeniowy.

 
 
 

 

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowana ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego.

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 19.11.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu kartuskiego. Szczegółowe warunki konkursu określono w ogłoszeniu, który zamieszczamy w poniższym załączniku.

Ogłoszenie o konkursie

Uchwała w sprawie konkursu

Wzór oferty

Informację opublikowano w dniu 08.11.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 26.07.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu kartuskiego w 2018 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegającego na wsparciu realizacji inwestycji - budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 20.07.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 r. pod nazwą "Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych". 

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 20 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia oraz wzór oferty.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 12 lipca 2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. Poniżej zamieszcza się warunki naboru i formularz zgłoszeniowy.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 20.04.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2018 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegającego na organizacji forum wymiany doświadczeń w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w poniższej treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty

Informację opublikowano w dniu 13.04.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do opiniowania ofert złożonych w  otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku. Poniżej zamieszcza się warunki naboru i formularz zgłoszeniowy.

Warunki naboru

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 08.03.2018 r.


Lista oferta podlegająca uzupełnieniu oraz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku.

Lista do pobrania

Informację opublikowano w dniu 06.03.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku. Oferty należy złożyć do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 w Kartuzach lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 01.02.2018 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Szczegółowe warunki naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się poniżej.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 25.10.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku. Poniżej zamieszczamy treść konkursu i wzór oferty na realizację zadania publicznego.
 
 

Informację opublikowano w dniu 18.10.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.

Szczegółowe warunki naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze (do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 29.06.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 r. pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia oraz wzór oferty.

Treść konkursu (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 07.06.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2017 r.

Szczegółowe warunki naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczono w poniższych linkach.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy

Informację opublikowano w dniu 24.05.2017 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Kartuskiego w 2017 r. - zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania polegające na organizacji forum wymiany doświadczeń, w formie konferencji z warsztatami dla organizacji pozarządowych.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia oraz wzór oferty.

Treść konkursu (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Informację opublikowano w dniu 18.05.2017 r.


Lista ofert podlegająca uzupełnieniu złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 roku oraz lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych. Aby pobrać listy należy kilknąć w poniższy link.

Lista ofert do uzupełnienia i ofert, które nie spełniły wmogów formalnych (pobierz)


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 roku.

Szczegółowe warunki naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia, wzór oferty (obowiązuje nowy wzór) oraz instrukcję jej wypełniania.

UWAGA NA ZMIANY!

W tym roku należy wnieść finansowy wkład własny do zadania – udział środków finansowych musi stanowić minimum 1 % wnioskowanej kwoty dotacji (np. jeżeli wnioskujecie Państwo o dotację w kwocie 2 000,00 zł to należy wnieść minimum 20 zł finansowego wkładu własnego).

Nie trzeba załączać statutu organizacji.

Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe i uks-y) zarejestrowane w ewidencji Starosty Kartuskiego NIE ZAŁĄCZAJĄ wypisów z rejestru/ewidencji.  Zachęcamy do korzystania z instrukcji wypełniania oferty.

Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2017 r., liczy się data wpływu oferty do urzędu. Szczegóły dotyczące konkursu zamieszczono w treści ogłoszenia.

 

Treść konkursu (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

Instrukcja wypełniania oferty (do pobrania)

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Szczegółowe warunku naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się poniżej.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone, przesłane lub takie które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe i wzór oferty.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego z 2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na terenie powiatu kartuskiego. Szczegółowe warunku naboru zamieszczamy w poniższym ogłoszeniu. Zamieszczamy także wzór formularza zgłoszeniowego do komisji.

Ogłoszenie o naborze do komisji

Formularz zgłoszeniowy

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego - zapewnienie pieczy instytucjonalnej w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą: Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego z 2 miejscami interwencyjnymi dla 14 dzieci na terenie powiatu kartuskiego

Oferty należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, osobiście lub przesłać za pomocą poczty tradycyjnej do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy w formie pisemnej na obowiązującym formularzu oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00. Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia konkursowego i wzór oferty realizacji zadania publicznego.

 

Ogłoszenie o konkursie (do pobrania)

Wzór oferty (do pobrania)

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I Informacje ogólne

1. Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

2. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu.

3. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

II Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

1. Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:

- nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

3. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.

III Zadania komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale nr 63/134/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

2. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu.

4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

IV Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Referatu Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 22.01.2016 r. nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informację opublikowano w dniu 12. 01. 2016 r.Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

I Informacje ogólne

1. Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

2. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu.

3. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

II Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

1. Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:

- nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w konkursie,

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

3. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.

III Zadania komisji konkursowej

1. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale nr 63/133/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.

2. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu.

4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

IV Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 22 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Referatu Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 22.01.2016 r. nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ KONKURSOWY

Informację opublikowano w dniu 12.01.2016 r.


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji

2. kserokopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

3. dokument potwierdzający, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego (np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie z banku, itp.)

W sytuacji gdy ofertę składa jednostka/oddział terenowy podmiotu

1. pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu, który posiada osobowość prawną

W sytuacji gdy podmiot planuje pobieranie opłat i wpłat od adresatów zadania

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej

Poniżej zamieszczamy szczegółowe warunku konkursu - ogłoszenie konkursowe oraz wzór oferty.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. ochrony i promocji zdrowia,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji

2. kserokopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

3. dokument potwierdzający, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego (np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie z banku, itp.)

W sytuacji gdy ofertę składa jednostka/oddział terenowy podmiotu

1. pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu, który posiada osobowość prawną

W sytuacji gdy podmiot planuje pobieranie opłat i wpłat od adresatów zadania

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej

Poniżej zamieszczamy szczegółowe warunku konkursu - ogłoszenie konkursowe oraz wzór oferty.

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

WZÓR OFERTY

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku

I Informacje ogólne

 1. Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.
 2. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu.
 3. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

II Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

 1. Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:
  1. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.
 3. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.

III Zadania komisji konkursowej

 1. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale Nr 49/115/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny.
 2. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu.
 4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

IV Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Referatu Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 16 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 


Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2015 r. do godz. 15:00 (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe i wzór oferty.

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

WZÓR OFERTY

 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 roku do godz. 15:00 (piątek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji

2. kserokopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

3. NOWOŚĆ! dokument potwierdzający, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego (np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie z banku, itp.)

W sytuacji gdy ofertę składa jednostka/oddział terenowy podmiotu

1. pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu, który posiada osobowość prawną

W sytuacji gdy podmiot planuje pobieranie opłat i wpłat od adresatów zadania

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe, wzór oferty oraz instrukcję jej wypełniania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a zwłaszcza z kryteriami oceny ofert wraz z punktacją.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 05.02.2015 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 r. w obszarach:

1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2. ochrony i promocji zdrowia,

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 roku do godz. 15:00 (piątek) w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy załączyć:

1. aktualny wyciąg z rejestru lub odpowiedniej ewidencji

2. kserokopię aktualnego statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie)

3. NOWOŚĆ! dokument potwierdzający, że podmiot jest jedynym posiadaczem wskazanego w ofercie rachunku bankowego (np. wyciąg z konta bankowego, zaświadczenie z banku, itp.)

W sytuacji gdy ofertę składa jednostka/oddział terenowy podmiotu

1. pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania podmiotu, który posiada osobowość prawną

W sytuacji gdy podmiot planuje pobieranie opłat i wpłat od adresatów zadania

1. dokument potwierdzający prowadzenie działalności odpłatnej

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe, wzór oferty oraz instrukcję jej wypełniania. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a zwłaszcza z kryteriami oceny ofert wraz z punktacją.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WZÓR OFERTY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 05.02.2015 r.


Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski