Kaszubski Pierścień

Kaszubski Pierścień

2009-12-30 09:02

 


W środę 16 stycznia 2013r., Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach  gościło przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy brali udział w spotkaniu rocznym z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie to miało na celu omówienie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 (postęp finansowy i rzeczowy programu, JEREMIE, JESSICA, kwestie poruszone w liście KE do sprawozdania rocznego) jak również pokazanie przedstawicielom KE kilku projektów realizowanych w województwie.

W spotkaniu brał udział Pan Pascal Boijmans, Zastępca Dyrektora Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska oraz pani Justyna Podralska, która również pracuje w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej i jest w Komisji opiekunem województwa pomorskiego, obecny był również dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Jan Szymański.

Centrum Informacji Turystycznej w  Kartuzach powstało w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” Działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna.

 


Zgodnie z umową o dofinansowaniu nr UDA-RPPM.06.02.00-00-012/09-03 w lipcu 2012 r., zakończono rzeczową realizację projektu a w sierpniu 2012 r., finansową.  

W trakcie realizacji projektu powstało dwanaście Centrów Informacji Turystycznej. W 2010 roku oddaliśmy do użytku pięć obiektów (Garczyn, Chmielno, Kołczygłowy, Wiele, Łeba), a w  2011 roku pozostałe siedem obiektów (Kartuzy, Wilcze Błota, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Miastko, Lębork i Czersk), które zostały w pełni wyposażone w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Wszystkie centra informacji turystycznej posiadają wspólny wystrój wnętrz. Obiekty łączą w sobie elementy kultury kaszubskiej z nowoczesnymi rozwiązaniami, a ich dogodne położenie  stanowi istotny element dla właściwej obsługi ruchu turystycznego.

Projekt był realizowany we współpracy z 13 partnerami z terenu 5 powiatów kaszubskich: bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego. Partnerem Wiodącym był powiat kartuski. Czas realizacji obejmował lata 2009 -2012. Całkowity koszt zadania wyniósł 12 349 157,94 PLN PLN, z czego planowana wartość dofinansowania ze środków EFRR to ponad 7,8 mln PLN. Powstała sieć punktów informacji turystycznej będzie realizować kampanię promocyjną dla całego obszaru Kaszubskiego Pierścienia, zracjonalizuje wydatki podmiotów uczestniczących w sektorze turystyki, pozwoli na większą identyfikację Kaszub na zewnątrz i zintegruje działania promocyjne w regionie.   

 


Powiat Kartuski jako Partner Wiodący projektu zrealizował zadanie  wykonania i montażu: tablic i znaków informacyjnych, znaków drogowych i szyldów informacyjnych na potrzeby kampanii promocyjnej w ramach projektu: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną.

 


Partner Wiodący - Powiat Kartuski, zrealizował kampanię promocyjną dla obszaru Kaszubskiego Pierścienia. W ramach kampanii powstały m.in.: turystyczny portal kaszubskiego pierścienia (www.kaszubskipierscien.pl), drukowane materiały promocyjne (foldery, ulotki, gazety, album), gadżety promocyjne. Przeprowadzona została kampania medialna, promująca walory turystyczne Kaszubskiego Pierścienia w wybranych rozgłośniach radiowych i w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej typu outdoor. Marka Kaszubskiego Pierścienia była z powodzeniem promowana na targach turystycznych w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie.


W dniach 20 - 22 kwietnia 2012 r., odbył się kiermasz turystyczny LATO 2012 w Warszawie. Odwiedziło go  ponad 25 tysięcy Warszawiaków i okolicznych mieszkańców. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą 428 wystawców z 19 krajów a także z ofertą Kaszubskiego Pierścienia, który również był obecny na tej imprezie ze swoim stoiskiem. Na stoisku pracowali: Aleksandra Bela z CIT w Chmielnie, Paweł Dąbrowski z CIT w Łebie, oraz przedstawiciele powiatu kościerskiego. Na kiermaszu turystycznym każdy mógł znaleźć ofertę dostosowaną do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Wystawcy oferowali wyjazdy dla młodzieży, rodzin z dziećmi czy seniorów, w tym zarówno dla zwolenników plażowego lenistwa, jak i amatorów bardziej aktywnych form wypoczynku. Wielu z nich przygotowało dla zwiedzających specjalne targowe zniżki i konkursy. 

Warto zaznaczyć że stoisko Kaszubskiego Pierścienia zdobyło wyróżnienie w konkursie Kryształowe Słońce na najlepsze stoisko targów.


 


Od piątku 13 kwietnia do niedzieli 15 kwietnia 2012 r., trwały Gdańskie Targi Turystyczne. Kaszubski Pierścień również był obecny na tej imprezie ze swoim stoiskiem. Promocja regionu odbywała się poprzez  rozdawanie bezpłatnych katalogów reklamowych prezentujących jego walorów  a także udzielanie profesjonalnej informacji turystycznej przez pracowników Centrów Informacji Turystycznych. Jako, że targi odbywały się w Trójmieście, Kaszubski Pierścień był reprezentowany przez liczne grono pracowników CIT.  Na stoisku pracowali: Agnieszka Mudlaw z CIT we Wielu, Aleksandra Bela i Beata Biankowska z CIT w Chmielnie, Gabriela Myślak i Dominika Jurewicz z CIT w Miastku,  Joanna Konopka z CIT w Kołczygłowach, Magdalena Nieczypor i Paweł Dąbrowski z CIT w Łebie, Sylwia Formela i Kamil Stoltmann z CIT w Lęborku, Aleksandra Moll i Katarzyna Kasyna z Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby oraz Martyna Łukaszewska i Marcin Zieliński z Zespołu Obsługi Projektu. Według szacunków organizatorów targi odwiedziło ponad 10 tysięcy gości zaś na stoiskach prezentowało się ponad 300 wystawców z Polski i całego świata.

 


W dniach 3-5 lutego 2012 r., we Wrocławiu odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyczne. Kaszubski Pierścień również uczestniczył w tym wydarzeniu. Promowaliśmy region pięciu kaszubskich powiatów, poprzez prezentowanie jego walorów w rozdawanych bezpłatnie katalogach reklamowych, oraz udzielaniu profesjonalnej informacji turystycznej przez pracowników Centrów Informacji Turystycznych. Na stoisku pracowali: Teresa Pallubicka z CIT w Kartuzach, Magda Walenczak z CIT w Czersku,  Kamil Stoltmann z CIT w Lęborku oraz Marcin Zieliński z Zespołu Obsługi Projektu. Według szacunków organizatorów targi odwiedziło ponad 12 tysięcy gości zaś na stoiskach prezentowało się ponad 150 wystawców z całego świata.

 


W czwartek 29 grudnia 2011 r. w Czersku dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanego obiektu mieszczącego Centrum Informacji Turystycznej. Jest to dwunasty i ostatni obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Czersku to budynek o powierzchni 301,37 m2, całkowity koszt budowy wyniósł ponad 1,2 mln zł z czego 75 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.  Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z otwarcia.
W dniach 18 - 22 października 2011 r., w Poznaniu odbyły się Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON. Kaszubski Pierścień również wziął udział w tym wydarzeniu.

W ciągu 4 dni targi odwiedziło blisko 30.000 zwiedzających. Dzięki naszej obecności mogli oni zapoznać się z bogatą ofertą turystyczną z obszaru pięciu powiatów Kaszubskiego Pierścienia. Na stoisku swoją wiedzą dzieliły się pracownicy CIT w osobach: Karoliny Baska z Wilczych Błot i Gabrieli Myślak z Miastka oraz osoby z Zespołu Obsługi Projektu - Martyna Łukaszewska i Marcin Zieliński. Nad targami oraz pracą na stoisku czuwał Wojciech Okroj - Koordynator ProjektuGmina Czersk przysłała nam nowe zdjęcia ukończonego obiektu. Oficjalne otwarcie ma nastapić już wkrótce.


W środę 21 września br. w Lęborku dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanego obiektu mieszczącego Centrum Informacji Turystycznej. Jest to jedenasty obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Lęborku to budynek o powierzchni 240 m2, całkowity koszt budowy wyniósł 888 768,23 zł z czego 68 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Dogodne położenie stanowi istotny element dla właściwej obsługi ruchu turystycznego. 
W środę 24 sierpnia br. w Czarnej Dąbrówce dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanego obiektu mieszczącego Centrum Informacji Turystycznej. Jest to dziesiąty obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Czarnej Dąbrówce to budynek o powierzchni 160 m2, całkowity koszt budowy wyniósł 1 265 121,62 zł z czego 75 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Dogodne położenie stanowi istotny element dla właściwej obsługi ruchu turystycznego.   


Trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego Centrum Informacji Turystycznej w Czarnej Dąbrówce.

Postęp rzeczowy realizacji projektu:
17.09.2010r zostały rozpoczęte prace budowlane związane z BUDOWĄ CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – BRAMY KASZUBSKIEGO PIERŚCIENIA I ETAP zadanie zlokalizowane jest na działkach nr 2/4; 2/7; 257 obręb Czarna Dąbrówka na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę z dnia 24.06.2009r. znak AB.IB-7351/36/2009/C Decyzja Nr 250/2009/C planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2011r.
Na dzień 12.05.2011r wykonano – stan surowy budynku ze stolarką okienną oraz pokrycie dachem, aktualnie trwają prace związane z elewacją budynku
- instalacjami wewnętrznymi
- zagospodarowaniem terenu
- robotami wykończeniowymi

Postęp finansowy realizacji projektu: Koszty kwalifikowane na dzień 10.05.2011r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w wysokości 60.390,00zł. otrzymano dofinansowanie w wysokości 38.891,20zł
Koszty nie kwalifikowane związane z etapowaniem zadania, przygotowania terenu, przyłącze energetyczne na dzień 10.05.2011r. -wydatkowano 45.796.,05zł (w tym 13.669,00zł. w roku 2009, pozostałości w 2010r.).
Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane, nadzór, dostawę sprzętu, płatność nastąpi w miesiącu lipiec 2011 roku

Koszt całości zadania z uregulowaniem do końca lipca 2011r.:

W Lęborku zakończono budowę Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się przy Alei Niepodległości 6. Zakończenie prac budowlanych nastąpiło zgodnie z umową do dnia 30 czerwca 2011 r., natomiast odbiór końcowy odbył się 6  lipca 2011 r.  Od dnia 21 lipca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku.

Poniżej parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy         - 97,40 m2

powierzchnia użytkowa          - 240,10 m2

kubatura                                    - 978,00 m3

ilość kondygnacji 3

Obiekt został wyposażony w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny.W piątek 15 lipca br. w Miastku dokonano uroczystego otwacia nowo wybudowanego Centrum Informacji Turystycznej. Jest już to dziewiąty obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Miastku to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 415,37 m2, całkowity koszt budowy wyniósł 1 541 345,24 zł z czego 75 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Dzięki projektowi udało się odtworzyć przejście bramne w budynku biblioteki, poprzez które łatwo będzie trafić do CIT. Przy obiekcie powstał parking z granitowej kostki dla samochodów i rowerów.W dniu 1 lipca 2011 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1 odbyły się warsztaty dla pracowników punktów Informacji Turystycznej z obszaru Kaszubskiego Pierścienia. Spotkanie rozpoczął pan Wojciech Okroj Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach przedstawiając prezentację multimedialną dotyczącą budowy  marki Kaszubskiego Pierścienia. Następnie pan Jacek Olszewski-Strzyżowski, przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej omówił najnowsze działania Polskiej Organizacji Turystycznej związane z Systemem Informacji Turystycznej. Kluczową sprawą jak wspomniał Pan Jacek jest stworzenie jednolitego sytemu przekazywania informacji turystycznej na terenie całego kraju. Ważnym elementem tego działanie jest wprowadzony w 2010 roku proces certyfikacji informacji turystycznej w Polsce. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie pani Marty Chełkowskiej, Dyrektor  Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która omówiła kwestie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej w kontekście promocji Województwa Pomorskiego. Pani Marta Chełkowska   podkreśliła rolę współpracy wszelkich obiektów informacji turystycznej w procesie  tworzenia dobrze zintegrowanego Sytemu Informacji Turystycznej. Na zakończenie warsztatów pani Magdalena Marszałkowska, Dyrektor Centrum Turystycznego w Malborku przedstawiła obiekt „Malbork Welcom Center” posiadający 4 gwiazdki Certyfikacji Informacji Turystycznej jako przykład dobrych praktyk w promocji turystyki i obsługi .


 


W czwartek 30 czerwca br. w Chojnicach dokonano uroczystego otwacia nowo wybudowanego Centrum Informacji Turystycznej. Jest już to ósmy obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Chojnicach ma powierzchnię 126,7 m2 a całkowity koszt budowy wyniósł 1 108 060,51 zł z czego 75 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.


 

W dniu 22 czerwca br. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie promocyjne dotyczące podsumowujące dotychczasowy stan realizacji projektu.

(kliknij na obrazek aby powiększyć)
 

W piątek 27 maja w Wilczych Błotach gmina Stara Kiszewa odyła się uroczystość otwacia nowo wybudowanego Centrum Informacji Turystycznej. Jest już to siódmy obiekt Informacji Turystycznej zbudowany w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Obiekt w Wilczych Błotach ma powierzchnię 95 m2 a całkowity koszt budowy wyniósł 331 942,30 zł z czego 75 % jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
 

 
 

W piątek, 1 kwietnia br., przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej zbudowanego w ramach projektu  „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”.
Obiekt w Kartuzach to budynek o powierzchni 385 m2 , koszt budowy wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy i meble wyniósł 1 193 356,16 zł.  

Film z otwarcia CIT w Kartuzach - www.teletronik.tv
Na terenie budowy Centrum Informacji Turystycznej w Czersku ponownie ruszyły roboty budowlane. Przypomnijmy, że po ubiegłorocznym zerwaniu umowy przez Wykonawcę, Gmina Czersk zobowiązana była do ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej na dokończenie budowy. Do przetargu przystąpiły 3 firmy budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PW LEMAR Marek Pepliński z Czerska. Umowa z PW LEMAR Marek Pepliński  została podpisana w dniu 17.03.2011 r. Tego samego dnia został przekazany plac budowy. Termin zakończenia robót budowlanych określono w umowie na 30.06.2011 r.

Przypomnijmy, że projekt realizowany jest wspólnie przez 13 partnerskich samorządów z województwa pomorskiego. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w ramach na lata  2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czerska inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego. W ramach projektu pn.: „Zintegrowany System Informacji Turystycznej :Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” zostanie przeprowadzona intensywna kampania medialna promująca  projekt. Zgodnie z umową zawartą przez Gminę Czersk  z Wykonawcą robót budowlanych budowa zostanie zakończona  w terminie do 30.06.2011 r.   Budynek zostanie wyposażony w meble i sprzęt audio-wizualny w lipcu 2011 r. Partnerem Wiodącym projektu jest Powiat Kartuski, a w skład pozostałych Partnerów wchodzą następujące samorządy :
·                     Gmina Chmielno
·                     Gmina Miejska Chojnice
·                     Gmina Czarna Dąbrówka
·                     Gmina Czersk
·                     Gmina Karsin
·                     Gmina Kartuzy
·                     Gmina Kołczygłowy
·                     Gmina Miasto Lębork
·                     Gmina Miejska Łeba
·                     Gmina Miastko
·                     Gmina Stara Kiszewa
·                     Powiat Kościerski
Przedmiotem projektu jest budowa 12 Centrów Informacji Turystycznej oraz kampania promocyjna regionu. Centra Informacji Turystycznej zostaną zlokalizowane na przecięciu głównych dróg, a ich zadaniem będzie dostarczenie kompleksowej informacji turystycznej. Turysta będzie mógł zapoznać się z bogatą ofertą regionu, jednocześnie wybierając miejsca, do których chce się udać i otrzymać pełną informację  na ich temat. Wszystkie centra będą korzystały z najnowszych technik multimedialnych, co pomoże w pełniejszej i skuteczniejszej  promocji regionu. Całkowity koszt projektu to ponad 14 mln. zł natomiast przyznana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 wynosi 9 ml. zł. Koszt budowy Centrum Informacji Turystycznej  w Czersku bez wyposażenia wyniesie ok. 1 mln. zł. brutto. Wysokość dofinansowania dla gminy Czersk wynosi 667 147,33 zł. *

*Informacja na podstawie www.czersk.pl
 
W poniedziałek 21 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 odbyło się spotkanie Rady Partnerów projektu.
Wzięli w nim udział Pani Janina Kwiecień Starosta Kartuski, przedstawiciele poszczególnych samorządów, biorących udział w projekcie oraz Zespół Obsługi Projektu. Tematem spotkania było omówienie działań kampanii promocyjnej obszaru Kaszubskiego Pierścienia. Omówiono najważniejsze etapy rzeczowej realizacji projektu, przedstawiono także jednostki zarządzające poszczególnymi CIT-ami oraz liczbę pracowników, jaką każdy z partnerów zobowiązał się zatrudnić w danym obiekcie. Na spotkaniu poruszono również kwestię Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce oraz omówiono harmonogram rzeczowo – finansowy.
 
 
 


W piatek 18 marca br. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie promocyjne dotyczące podsumowujące dotychczasowy stan realizacji projektu.

 

(kliknij na obrazek aby powiększyć)

 


W Lęborku wykonawca zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finasowym w miesiącu styczniu zakończył stan surowy budynku. Rozpoczęto roboty  elektryczne i instalacyjne ( sanitarne), które planuje się zakończyć odpowiednio 25.02.2011 r. i 31.03.2011 r.  Gmina Stara Kiszewa przysłała nam nowe zdjęcia ukończonego obiektu w Wilczych Błotach. Oficjalne otwarcie ma nastapić na wiosnę.

 


 

Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski