Aktualności / Akademia zawodowej aktywności.

Akademia zawodowej aktywności.

2009-04-08 14:52

 

 
 
Kobiety stanowią, w powiecie kartuskim, większość wśród osób dorosłych pozostających bez zatrudnienia. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach w ostatnich latach to ponad 60% zarejestrowanych osób bezrobotnych. Z tej grupy ponad 20% to kobiety w wieku 45+.  Na podstawie ankiet wiemy, że część z nich nie wierzy we własne siły i możliwości, ma niską samoocenę, niechętnie podchodzi do zmian i z góry zakłada, że jest skazana na niepowodzenie na rynku pracy.
 
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach wyszedł z inicjatywą i zainicjował projekt „Akademia zawodowej aktywności”, który dostał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej po przejściu ścieżki konkursowej Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Projekt jest realizowany od 25 sierpnia 2008 roku.
 
Główny cel projektu:
 
Głównym celem jest podjęcie działań, które będą służyć wydłużeniu aktywności zawodowej oraz zwiększenia zatrudnienia kobiet powyżej 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, mających trudności, związane z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.
 
Cele szczegółowe projektu:
 
·      wzmocnienie psychologiczne kobiet powracających na rynek pracy,
·      zniwelowanie stereotypów spojrzenia na pracujące kobiety powyżej 45 roku życia,
·      zapewnienie równego dostępu osób różnej płci do zatrudnienia i kształcenia,
·      promowanie idei kształcenia ustawicznego („Uczenie się przez całe życie”).
 
Uczestnicy projektu:
 
W projekcie uczestniczy 38 kobiet powyżej 45 roku życia zamieszkałych w powiecie kartuskim i pozostających bez zatrudnienia.
 
Zaplanowane działania:
 
Dotychczas zrealizowano: wsparcie psychologiczno-doradcze i IPD - Indywidualny Plan Działania, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
 
Wsparcie psychologiczno-doradcze.
 
·      Odbyły się rozmowy doradcze, których celem była ocena predyspozycji zawodowych uczestniczek i ich potrzeb,
·      Wsparcie psychologiczne, które służyło złagodzeniu wewnętrznych trudności utrudniających wejście na rynek pracy.
 
IPD - Indywidualny Plan Działania.
 
Na tym etapie projektu zostały określone indywidualne możliwości uczestniczek na rynku pracy oraz trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Podczas spotkań z doradcą zawodowym zostały zdefiniowane cele zawodowe na najbliższą przyszłość oraz została wyznaczona ścieżka uczestnictwa w projekcie.
 
Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy.
 
Poprzez jego realizację uczestniczki:
·      poznały zasadę tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
·      nauczyły się jak właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
·      zdobyły wiedzę na temat zasad wizażu i stylizacji.
 
Obecnie odbywają się szkolenia zawodowe i praktyki zawodowe.
 
Szkolenia zawodowe.
 
Uczestniczki projektu, mają możliwość zdobycia nowych bądź podwyższenia dotychczasowych umiejętności, co z kolei doprowadzi do zwiększenia szansy na znalezienie pracy.
 
Praktyki zawodowe.
 
Na tym etapie projektu beneficjentki projektu mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych, w ramach wykonywanych zadań na stanowisku pracy.
 
Wszystkie uczestniczki projektu mają możliwość skorzystania z usług pośrednictwa pracy.
 
 
 
Projekt „Akademia zawodowej aktywności” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.
 
  

Kalendarz wydarzeń
Październik 2021
123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski