Aktualności / Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie kartuskim

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie kartuskim

2018-12-31 11:54

W powiecie kartuskim działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na wizytę w punkcie obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 536 006 810 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub poprzez internetowy system rejestracji na stronie: https://kartuzy.npp-24.pl/  

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty pomocy. Karta pomocy składa się z części A i części B. Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, wypełnia osobiście osoba uprawniona. Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, osobiście umieszcza ją w zamkniętej urnie, bądź przekazuje staroście opinię o udzielonej pomocy w dowolnym terminie telefonicznie pod nr tel 58 681 03 28, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres powiat@kartuskipowiat.com.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskała pomoc. Za koordynację punktów odpowiedzialny jest Wydział Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Kartuzach, tel. 58 694 82 70, e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl, siedziba: ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

KARTUZY - Urząd Miejski w Kartuzach, ul. Gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (wejście od strony ul. 3 Maja, dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach wejście od strony ul. Hallera) - pokój umiejscowiony jest na parterze obok oddziału Banku PKO

godziny otwarcia:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

środa w godzinach 8.00 – 12.00

czwartek w godzinach 8.00 – 12.00

piątek w godzinach 12.30 – 16.30

pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny

 

ŻUKOWO - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Heweliusza przy ul. Armii Krajowej 2e, 83-330 Żukowo, punkt umiejscowiony jest na parterze na lewo od głównego wejścia w pokoju nr 10

godziny otwarcia:

poniedziałek w godzinach 15.00 – 19.00

wtorek w godzinach 9.00 – 13.00

środa w godzinach 15.00 – 19.00

czwartek w godzinach 10.00 – 14.00

piątek w godzinach 15.00 – 19.00

pomocy prawnej w punkcie udzielają radcy prawni

punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

UWAGA W DNIU 16.05.2019 r. PUNKT BĘDZIE CZYNNY W GODZ. 8.00-12.00 i W DNIU 23 MAJA 2019 r. W GODZ. 10.00-18.00

 

SIERAKOWICE - Dawne salki katechetyczne przy ul. ks. B. Łosińskiego 1, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze w pokoju nr 11, osobom mającym trudności w poruszaniu się po schodach pomoc prawna zostanie udzielona na parterze - prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej potrzeby podczas rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 536 006 810 lub bezpośrednio adwokatowi pod numerem tel. 609 180 637 lub na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl 

godziny otwarcia:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

wtorek w godzinach 12.30 - 16.30

środa w godzinach 8.00 – 12.00

czwartek w godzinach 11.00 – 15.00

piątek w godzinach 11.00 – 15.00

pomocy prawnej w punkcie udziela adwokat

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

STĘŻYCA - Gminna Biblioteka Publiczna przy ul. Jana III Sobieskiego 15a, 83-322 Stężyca, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze w pokoju nr 2,  wejście od prawej strony budynku, osobom mającym trudności w poruszaniu się po schodach poradnictwo obywatelskie zostanie udzielone na parterze - prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej potrzeby podczas rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 536 006 810 lub bezpośrednio u doradcy pod numerem tel. 58 684 33 54 lub na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl 

godziny otwarcia:

poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00

wtorek w godzinach 8.00 – 12.00

środa w godzinach 8.00 – 12.00

czwartek w godzinach 13.00 – 17.00

piątek w godzinach 8.00 – 12.00

punkt prowadzi organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie OVUM

 

CHMIELNO - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno, punkt umiejscowiony jest na parterze

godziny otwarcia:

poniedziałek w godzinach 15.15 – 19.15

wtorek w godzinach 14.00 – 18.00

środa w godzinach 14.00 – 18.00

czwartek w godzinach 15.00 – 19.00

piątek w godzinach 8.00 – 12.00

punkt prowadzi organizacja pozarządowa - fundacja Instytut Aktywizacji Regionów

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KARTUSKIEGO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Kalendarz wydarzeń
Październik 2021
123

45678910

11121314151617

18192021222324

25262728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski